פילאטיס מכשירים

CADILLAC
12,904.50
CHAIR
4,375.00
HOME REFORMER
8,575.00
LADDER BARREL
4,375.00
ORBIT
1,575.00
PED O PULL
3,500.00
PILATES BOX
1,004.50
REFORMER
10,850.00
SPINE CORRECTOR
2,275.00
SPRING WALL
4,200.00
sticky pad
62.30
TOWER REFORMER
12,904.50
WALL UNIT
4,200.00
WALL UNIT MAT UPHOLSTERY
8,312.50