Case Study

ONLY FIT

הלוגו ושפת המותג

הלוגו הראשי הוא הלוגו שמכיל את מירב האלמנטים. וריאציה זו
של הלוגו מכילה בדרךכלל את כל מרכיבי המותג, שם המותג המלא ,תת כותרת וסמל מותג

לפני / אחרי

צבעי המותג